Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: mfkostrava2009.stranky1.cz
MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ KLUB OSTRAVA

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH NAŠEHO MĚSTSKÉHO FOTBALOVÉHO KLUBU OSTRAVA:Osobní stránka na adrese: mfkostrava2009.stranky1.cz

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH NAŠEHO MĚSTSKÉHO FOTBALOVÉHO KLUBU OSTRAVA

ZÁKLADNÍ CÍLE NAŠEHO SDRUŽENÍ.
Hlavním cílem našeho fotbalového klubu je specializovaná fotbalová příprava a všestranný tělesný a duševní rozvoj dětí.
Pravidelná a celoroční příprava pohybově talentovaných jedinců k dosažení vysoké sportovní výkonnosti.
MFK Ostrava zabezpečuje sportovní a rekreační vyžití všech svých členův různých sportovních družstev (mladší a starší přípravka).
MFK Ostrava sdružuje jednotlivce,kteří mají zájem provádět sportovní a tělesnou činnost v souladu s cíly a úkoly sdružení.
MFK Ostrava vyvíjí svou činnost na úrovni všestranné a rekreační tělesné výchovy,ale rovněž na úrovni reprezentace města vůči dalším organizacím
a sdružením včetně zahraničních sportovních partnerů.
Členy klubu se mohou stát fyzické osoby příslušné věkové kategorie
začínáme (ročníky 2015 až 2010 nebo fyzické osoby,které mají zájem o podporu rozvoje mládežnického fotbalu v našem městě (rodiče).

Naše působnost je celoměstská,ale chceme se zaměřit na děti ze sídlištní zástavby městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a Moravská Ostrava a Přívoz.

Zábavnou formou a soutěživostí chceme dosáhnout vybudování určitého vztahu ke sportu a udržení potřebné fyzické kondice potřebné pro zdravý růst dětí.

V současné době jsme zaměřeni na volnočasové aktivity v průběhu pracovního týdne a o prázdninách pořádáme příměstské nebo pobytové akce,

V letošním školním roce zahajíme činnost na základní škole Ge,Janka 1208 v Ostravě Mariánských Horách předběžně 2.10.2022 v 15.30 hodin ( pokud bude již otevřena školní tělocvična). Sraz vždy bočního u vchodu do tělocvičny vedle školního hřiště.


Odkaz kde nás najdete a kde nás můžete kontaktovat :

https://www.facebook.com/MfkOstrava/events