Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: mfkostrava2009.stranky1.cz
MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ KLUB OSTRAVA

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH NAŠEHO MĚSTSKÉHO FOTBALOVÉHO KLUBU OSTRAVA:Osobní stránka na adrese: mfkostrava2009.stranky1.cz

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH NAŠEHO MĚSTSKÉHO FOTBALOVÉHO KLUBU OSTRAVA

NÁŠ CÍL
Hlavním cílem našeho fotbalového klubu je specializovaná fotbalová příprava a všestranný tělesný a duševní rozvoj dětí.
Pravidelná a celoroční příprava pohybově talentovaných jedinců k dosažení vysoké sportovní výkonnosti.
MFK Ostrava zabezpečuje sportovní a rekreační vyžití všech svých členův různých sportovních družstev (mladší a starší přípravka).
MFK Ostrava sdružuje jednotlivce,kteří mají zájem provádět sportovní a tělesnou činnost v souladu s cíly a úkoly sdružení.
MFK Ostrava vyvíjí svou činnost na úrovni všestranné a rekreační tělesné výchovy,ale rovněž na úrovni reprezentace města vůči dalším organizacím
a sdružením včetně zahraničních sportovních partnerů.
Členy klubu se mohou stát fyzické osoby příslušné věkové kategorie
začínáme (ročníky 2007/2008 mladší žáci a 2009/2010 starší přípravka) nebo fyzické osoby,které mají zájem o podporu rozvoje mládežnického fotbalu v našem městě (rodiče).

Naše působnost je celoměstská,ale chceme se zaměřit na děti ze sídlištní zástavby městského obvodu

Zábavnou formou a soutěživostí chceme dosáhnout vybudování určitého vztahu ke sportu a udržení potřebné fyzické kondice potřebné pro zdravý růst dětí.