Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: mfkostrava2009.stranky1.cz
MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ KLUB OSTRAVA

Přihláška:Osobní stránka na adrese: mfkostrava2009.stranky1.cz

Přihláška

Přihláška na školní rok 2022/2023
  PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLNÍ ROK  2022/2023


Jméno a příjmení :

 

Datum narození :

 

Bydliště :

 

Škola /třída :

 

Kontakt na zákonného zástupce :

 

E-mail :

 

Zdravotní omezení :

 

Výška – velikost trička :

 


               

V Ostravě dne :____________________


Souhlas zákonného zástupce  : ________________