Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: mfkostrava2009.stranky1.cz
MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ KLUB OSTRAVA

AKCE A TURNAJE:Osobní stránka na adrese: mfkostrava2009.stranky1.cz

AKCE A TURNAJE

INFORMACE
Členské příspěvky se platí předem do 20.dne na následující měsíc
ve výši - 200,- Kč (nájem hřiště
a tělocvičny,doprava,pitný režim a občerstvení na zápasech a turnajích).
Při ukončení členství se vybrané členské příspěvky se nevrací.

Občanské sdružení zajistí základní úrazové pojištění svých členů (ČSTV)
Základní podmínky členství :
1.dosažení stanovené věkové kategorie
3.způsobilý zdravotní stav ke sportovní činnosti a přiměřené pohybové schopnosti
4.pravidelná účast na trénincích,turnajích a soustředěních
5.dodržování pravidel slušného chování a dodržování pokynů trenérů a vedoucích
6.vyplněná písemná přihláška do klubu podpis zákonného zástupce
7.pravidelná platba členských příspěvků

KONTAKT : VILIAM ĎURIŠ - mobil 728956388 E-MAIL v.duris@centrum.cz


POKUD MÁTE ZÁJEM O ČLENSTVÍ NAPIŠTE SMS ,E-MAIL RÁDI VÁM ODPOVÍME.
Kapacita bude omezena na 15 hráčů v každé kategorii.